Sådan bliver DU Discipel!


Efter knap et år er disciplene klar til igen at
modtage nye medlemmer:)

Sådan er fremgangsmåde:


1) Udfylder formen og modtager en mail med hvor du kan møde os!

2) Møder os før en kamp betaler og modtager dit halstørklæde!

3) Kommer på mailinglisten og er så medlem.Disciple indmelding!